تصاویر جدید از صحرا اسدالهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
source

توسط blogcheck