آخرین ماه کامل، به‌‌طور مضاعفی غیرمعمول بود. اول از همه اینکه یک «ماه آبی» (Blue Moon) بود. ماه آبی دومین ماه کاملی است که درطول یک ماه تقویمی رخ می‌‌دهد. ازآنجا که در سال ۲۰۲۳، ۱۳ ماه کامل داریم، در یک ماه تقویمی می‌‌بایست دو ماه کامل رخ دهد و آن ماه، ماه آگوست بود. ماه کامل اول در یک آگوست بود و «ماه ماهی خاویاری» (Sturgeon Moon) نام داشت.

ابرماه آبی آن سوی شهر سیراکوز

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل، کلیک کنید«+».

دومین دلیل غیرمعمول بودن آخرین ماه کامل این بود که این ماه یک اَبَرماه بود. ابرماه، زمانی رخ می‌‌دهد که ماه در فاصله نسبتاً نزدیک به زمین، به فاز کامل خود می‌‌رسد و ازاین‌‌رو، کمی بزرگ‌‌تر و درخشان‌‌تر از حالت عادی دیده می‌‌شود. در این تصویر، ابرماه آبی ۲۰۲۳ در دوردست و پشت یک قلعه تاریخی و فانوس دریایی در شهر «سیراکوز» (Syracuse) واقع در جزیره سیسیل ایتالیا به‌‌تصویر کشیده شده است.

نوشته ابرماه آبی آن سوی شهر سیراکوز — تصویر نجومی ناسا اولین بار در فرادرس – مجله‌. پدیدار شد.

source

توسط blogcheck